AEGEE-URLA

AEGEE
• AEGEE Nedir?
• Prensipler
• Örgüt Yapısı
• Yaz Üniversitesi
 

AEGEE-URLA
• Biz Kimiz?
• Aktiviteler
• Duyurular
• Pre-Event

İletişim

Örgüt Yapısı

AEGEE'nin en önemli özelliği ulusallıktan sıyrılmış yapısıdır.Bu sayede daha özgür çalişma ortamlarını yakalayan AEGEE lokalleri uluslararası çapta daha demokratik bir platformda kendilerini ifade ederler.

Yürütme Kurulu(Comite Directeur):

Kısaca CD olarak da bilinen AEGEE-Avrupa yönetim kurulu Brüksel'de bulunur ve çalışmalarını buradan sürdürür. AEGEE-Avrupa'nin genel kurulunda bir süreyle çalışmak üzere seçilen ve kendi içinde görev dağılımı yapan CD, 9 üyeden oluşur ve sadece 3 üyenin aynı ülkeden gelmesi ve CD'de en az 4 milliyet olması gerekir. Böylece belli ülkelerin çoğunluğu engellenir.

Komisyonlar(Comissions):

CD'nin destekleyici kadrosu olarak çalışan komisyonlar ise alanlara ayrılarak sorumlu oldukları konuda AEGEE'nin genel işleyişini denetlerler ya da çalışmalara destek olurlar. Mali Komisyon, Üyeler Komisyonu, Adli Komisyon ve Ağ Komisyonu başlıca komisyonlardır.

Çalışma Grupları(Working Groups):

Hem Avrupa çapında hem de Antenna bazında örgütlenebilen yapılardır. AEGEE'nin tematik altyapısını hazırlar, çeşitli konularda fikir yürütmek, tartışma açmak, araştırma yapmak amacıyla çalışırlar. Çalışma grupları Avrupa çapında sözcüleri, antenna çapında ise koordinatörleri tarafından temsil edilirler. AEGEE bünyesinde, Doğu-Batı, Çevre, Eğitim, İnsan Hakları, Uluslarası Politika, Halkla İlişikiler çalışma grupları bulunmaktadır.

Planlama Toplantıları (Planning Meeting):

Bahar ve sonbahar dönemlerinde AEGEE genel kurulundan bir ay önce bu önemli toplantıya hazırlık olması amacıyla düzenlenir. Antenna, Çalışma ve Proje Gruplarından gelen delege, gözlemci ve izleyiciler önerilerin ve genel kurula sunulacak bütün konuların ön görüşmeleri hakkında atölye çalışmalari yapar.

Antenna(Antennae):

Şehirsel bazda örgütlenen ve "antenna" adı verilen bu yerel birimler AEGEE'nin temel yapısını oluşturur. Bu yerel birimler AEGEE temel prensiplerine yönelik her türlü çalışmayı özgürce sergiler. Bu sayede antennalar yaratıcı ve dinamik çalışmalar yapma imkanı bulurlar. Her antenna yerel etkinliklerin yaninda yılda en az bir tane uluslararası etkinlik düzenler. Şu anda Moskova'dan Ankara'ya, Roma'dan Valetta'ya kadar 267 antenna bulunmaktadir.

Agora:

AEGEE'nin genel kurulu olan Agora yılda iki kez toplanır. Yaklaşık 1000 AEGEE üyesinin katıldığı Agoralarda AEGEE'nin geleceği tartışılır ve AEGEE'nin geleceğine dair kararlar alınır. Ayrıca AEGEE'nin amaçlarına yönelik yapılacaklar üzerine konuşulur ve yeni projelere karar verilir.

Proje Takımları (Project Teams):

Avrupa işleri ve AEGEE'nin yaygın projelerini koordine eder. Bu projeler konferans serilerinden ve bazı konularla ilgili diğer aktivitelerden oluşur. Bu takimlar farklı katılımcı lokallerden gelen üyelerden oluşur.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü