AEGEE-URLA

AEGEE
• AEGEE Nedir?
• Prensipler
• Örgüt Yapısı
• Yaz Üniversitesi
 

AEGEE-URLA
• Biz Kimiz?
• Aktiviteler
• Duyurular
• Pre-Event

İletişim

AEGEE'nin Prensipleri

Biz, AEGEE üyeleri,
Avrupa gençliğinin, kıtanın geleceğini oluşturacağı bilinciyle;

Barış yolunda bütün engelleri , düşmanlıkları, sonradan yaratılmış bölünmeleri ve zorla varsayılan farklılıkları aşmış bir Avrupa oluşturmak

Avrupa kültür ve uygarlıklarının anlaşılması ve tanımlanması için çalışmak ve öğrenci hareketliliği ile birlikte Avrupa anlayışını gençler arasında yaygınlaştırmak

Bölgesel özelliklere ve kültürel farklılıklara saygı gösterken bunların Avrupa üstkimliğiyle bir sentezini oluşturmak

Özgürlük, demokrasi, insan hakları, tolerans, hukukun üstünlüğü gibi kavramların daha uygulanabilir olabilmesi için çalışmak

Eğitimin temel bir hak olduğu anlayışını yerleştirmek ve bundan herkesin yararlabilmesi için çaba göstermek

Avrupa'nın bugününe ve geleceğine şekil verirkenavrupa dışı kültürleri de tanımak ve desteklemek, onların da güvenliğine ve mutluluğuna katkıda bulunan açık bir Avrupa yaratmak
Refahın sağlanması yolunda yaratıcılığın ve gelişmenin desteklenmesi, çevrenin korunması ve dünyanın yoksun uluslarına yardım edilmesi yönünde çaba sarfetmek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü